Created with PPC

Copyright 2016 Muzeum Regionalne w Lubaniu

W związku z remontem skweru przy Wieży Brackiej i odcięciem przez teren budowy swobodnego dostępu do Wieży Brackiej  informujemy, że do chwili zakończenia prac w parku, zwiedzanie tego obiektu nie będzie możliwe.

02 stycznia 2018
Zwiedzanie Wieży Brackiej

Muzeum Regionalne w Lubaniu

  1. pl