Created with PPC

Copyright 2016 Muzeum Regionalne w Lubaniu

Muzeum Regionalne w Lubaniu zaprasza na warsztat geoturystyczny w ramach projektu GECON w dniu 24.09.2019 r. Spotkanie odbędzie się w Ośrodku Leśnym Rajsko w Zapuście.
Głównym celem projektu jest nawiązanie i rozwój transgranicznej sieci współpracy instytucji zajmujących się badaniem, ochroną i prezentacją bogactwa geologicznego na pograniczu czesko-polskim, zwiększenie intensywności współpracy i wymiana doświadczeń pomiędzy instytucjami. Celem sieci nadgranicznej GECON jest wykorzystanie potencjału współpracy i podniesienie poziomu współpracy skutkujące większą efektywnością usług publicznych w Polsce i w Czechach.
GECON - Geologiczna przygraniczna sieć kooperacji
NR PROJEKTU: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001087
CZAS REALIZACJI: 1.03.2018-28.02.2021
PARTNERZY PROJEKTU:
Geopark Ralsko o.p.s.
Technickáuniverzita v Liberci
Česká geologická služba a MAS ChrudimskoPartneři
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
Stowarzyszenie Geopark Przedgórze Sudeckie
Muzeum Regionalne w Lubaniu
 
 
10 września 2020
Warsztat GECON

Muzeum Regionalne w Lubaniu

  1. pl