Created with PPC

Copyright 2016 Muzeum Regionalne w Lubaniu

Muzeum Regionalne w Lubaniu weszło niedawno w posiadanie rzadkiej litografii, przedstawiającej kościół katolicki w Rudzicy. Litografia z 1867 r. została wykonana przez H. Waltera na podstawie rysunku A. Waltera. Grafika ma rozmiar 18 x 15 cm i została pokolorowana w XIX w. Kościół pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rudzicy.Najstarsza wzmianka o kościele w Rudzicy pochodzi z 1346 r. Jego średniowieczna historia umyka jednak przekazom źródłowym. W okresie reformacji Rudzica z racji przynależności do lubańskiego klasztoru Magdalenek pozostała katolicka. W 1569 r. wzniesione we wsi niewielką kaplicę, którą 3 lata później poszerzono i przekształcono w kościół. Obecna formę świątynia zawdzięcza przebudowie, przeprowadzonej w latach 1752-1754. Wystrój wnętrza utrzymany jest w stylu późnobarokowym. Na sygnaturze znajduje się mały XVI – wieczny dzwon.

 

03 kwietnia 2018
Nowy zabytek w naszym muzeum

Muzeum Regionalne w Lubaniu

  1. pl