Created with PPC

Copyright 2016 Muzeum Regionalne w Lubaniu

W ciągu kilku ostatnich dni otrzymaliśmy 3 zabytki powiązane z niemieckimi organizacjami kombatanckimi z terenu powiatu lubańskiego i lwóweckiego:

 

1.    Pamiątkowy krzyż organizacji kombatanckiej z miejscowości Friedersdorf am Queis (obecnie Biedrzychowice) z roku 1842.

2.   Pamiątkowy krzyż organizacji kombatanckiej z miejscowości Schosdorf (obecnie Ubocze) z roku 1892.

3.   Fotografię przedstawiającą członków organizacji kombatanckiej z miejscowości Beerberg (obecnie Baworowo) z 1925 r.

 

Organizacje kombatanckie zaczęły powstawać na terenie Dolnego Śląska od roku 1842. Wówczas król pruski Fryderyk Wilhelm IV dał prawną podstawę do powoływania takich związków oraz określił ich prawa.Darczyńcom, którzy prosili o zachowanie anonimowości, serdecznie dziękujemy.

 

 

 

07 grudnia 2020
Nowe zabytki

Muzeum Regionalne w Lubaniu

  1. pl