Created with PPC

Copyright 2016 Muzeum Regionalne w Lubaniu

Badania archeologiczne


Muzeum regionalne w Lubaniu świadczy pełen zakres usług archeologicznych związanych z obsługą inwestycji budowlanych na obszarach ochrony konserwatorskiej.

 

  • obsługa inwestycji w zakresie uzgodnień z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków, w tym uzyskiwanie decyzji pozwoleń na prowadzenie prac archeologicznych;

 

  • nadzory archeologiczne podczas prowadzenia prac ziemnych związanych z realizacją inwestycji;

 

  •  badania archeologiczne o charakterze ratowniczym lub wyprzedzającym prowadzenie w związku z wykryciem substancji zabytkowej na obszarach prac budowlanych;

 

  •  sporządzanie dokumentacji i opracowań naukowych z prowadzonych prac archeologicznych na potrzeby służb konserwatorskich oraz inwestora;

 

  • konserwacja i przechowywanie zabytków archeologicznych.


 

 

 

Muzeum Regionalne w Lubaniu

  1. pl
  2. de