Created with PPC

Copyright 2016 Muzeum Regionalne w Lubaniu

Zbiory lubańskiego muzeum wzbogacił nowy ciekawy zabytek. Jest nim czapka szeregowego żołnierza 19 Pułku Piechoty von Courbière, stacjonującego niegdyś w Zgorzelcu i w Lubaniu. Dlaczego pamiątki związane z tą jednostką są cenne dla Lubania?

              W 1898 r. Lubań stał się miastem garnizonowym, co bardzo wyraźnie naznaczyło jego historię. Swoistym reliktem tego wydarzenia jest zachowana w pełni i nadal wykorzystywana przez służby mundurowe zabudowa garnizonowa. Jej trzon od samego początku stanowiły budynki koszarowe. W zasadzie w przypadku przedwojennego Lubania określenie koszary stało się synonimem garnizonu.

            Żołnierze przybyli do Lubania 1 października 1898 r. Tworzyli oni II batalion 19 Pułku Piechoty von Courbière. Chociaż było zimno i padał deszcz miasto świętowało – przystrojono ulice, miały miejsce uroczyste spotkania, przemówienia i koncerty. Żołnierze już w dniu przybycia zostali określani przez poczytny miejski dziennik jako „Nasi z 19-tki”. Warto podkreślić, że w szeregach tej jednostki służyło wielu Polaków z Wielkopolski.

            Kiedy w 1913 r. mieszkańcy Lubania wraz z żołnierzami z garnizonu świętowali setną rocznicę powstania 19 Regimentu Piechoty von Courbière w prasie wyraźnie podkreślano, że przez ostatnie 15 lat relacje lubanian z lokatorami koszar układały się wzorcowo a na obecności garnizonu miasto tylko zyskało. Po pierwsze otrzymało 500-osobową grupę konsumencką, po drugie poszerzyło się. W efekcie zabudowa garnizonowa wraz z budynkami, które powstały dokoła, stworzyły nowy estetyczny kwartał miejski. 

            Kiedy w 1914 r. wybuchła wojna, nazwana później I światową, lubański batalion wyruszył na front. W działaniach bojowych 19-tka uczestniczyła aż po ostatnie godziny konfliktu. Pod nieobecność żołnierzy w koszarach urządzono w 1915 r. szpital zakaźny. Powrót do Ojczyzny rozpoczął się 13 listopada 1918 r. 21 grudnia żołnierze z 19-tki dotarli do Goerlitz.  5 lipca 1919 r. 19 Regiment Piechoty von Courbière został rozwiązany.  Lubańskie koszary przejęło miasto. Budynki zostały zaadaptowane na potrzeby mieszkaniowe.

            W latach w 1935—1945 dawne koszary 19-tki ponownie zostały obsadzone przez wojsko.  Po II wojnie światowej budynki zaczęły służyć polskim formacjom militarnym i tak jest do dzisiaj.

 

 

15 grudnia 2020
Czapka z 19-tki

Muzeum Regionalne w Lubaniu

  1. pl