Created with PPC

Copyright 2016 Muzeum Regionalne w Lubaniu

11 grudnia 2013

W niedzielę 8 grudnia o godz. 17:00 w lubańskim Muzeum Regionalnym została otwarta numizmatyczna wystawa pt. "Skarb z Głogowa, przygotowana przez Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie. Symboliczne przecięcie wstęgi poprzedziły dwie prelekcje wprowadzające gości w tematykę wystawy.


Pierwszą z nich wygłosił jej współautor Krystian Książek . W trakcie godzinnego wykładu, połączonego z prezentacją multimedialną, przedstawił on historię średniowiecznego skarbu z Głogowa, zarys mennictwa środkowoeuropejskiego w wiekach średnich a także chronologię i ikonografię monet prezentowanych na ekspozycji.

Drugie wystąpienie autorstwa archeologa Grzegorza Jaworskiego dotyczyło historii skarbów monet z powiatu lubańskiego. Grzegorz Jawroski nie ograniczył się tylko do wymieniania miejsc i dat poszczególnych odkryć, ale zdecydował się również na poruszenie drażliwego tematu losu skarbów znajdowanych współcześnie. 

Wystawa wzbudziła bardzo pozytywne emocje wśród gości. Ich liczba przerosła wszelkie oczekiwania organizatorów przedsięwzięcia. 8 grudnia obejrzało ją ok. 70 osób. Lepszą frekwencję na wernisażu tejże wystawy, prezentowanej wcześniej w wielu innych miastach, odnotowano tylko w Wilnie. Ekspozycję można zwiedzać w Muzeum Regionalnym w Lubaniu do 16 marca 2014 r.

MR

 

 

Wernisaż wystawy "Skarb z Głogowa".

Muzeum Regionalne w Lubaniu

  1. pl