Created with PPC

Copyright 2016 Muzeum Regionalne w Lubaniu

07 stycznia 2016

W listopadzie Pan Krzysztof Twardowski przekazał do Muzeum Regionalnego w Lubaniu kilka zabytkowych przedmiotów, związanych z historią naszego miasta. Wśród nich znalazły się m.in. bardzo rzadkie zaświadczenia o rekwizycji, wystawione przez radziecką komendanturę wojenną w Lubaniu w marcu 1945 r.; prywatny list z okresu II wojny światowej oraz stare niemieckie rachunki. Dokumenty rekwizycyjne zostaną wystawione najwcześniej czerwcu 2016 r. na stałej ekspozycji pt. O tym jak Lauban stał się Lubaniem.

Za wspaniały gest, wyrażający wielkie zrozumienie dla zachowania lokalnego dziedzictwa historycznego, składamy Panu Krzysztofowi Twardowskiemu serdeczne podziękowania.

 

Dr Łukasz Tekiela

Dyrektor Muzeum Regionalnego w Lubaniu

* zdjęcie przedstawia zaświadczenie o rekwizycji wystawione w Lubaniu 31.03.1945 r. przez radziecką komendanturę

Szlachetny gest Pana Krzysztofa Twardowskiego

Muzeum Regionalne w Lubaniu

  1. pl