Created with PPC

Copyright 2016 Muzeum Regionalne w Lubaniu

27 lutego 2017 r. w Muzeum Regionalnym w Lubaniu odbyła się uroczystość nadania tytułu Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata pani Kazimierze Wiertel, mieszkance Lubania, oraz pośmiertnie jej rodzicom – Marii i Franciszkowi Łakotom. Rodzina Łakotów w latach 40. XX w. ukrywała w swoim domu w Opolu Lubelskim rodzinę Bermanów. Wniosek o przyznanie orderu złożył pan Morton Berman, który przeżył okupację dzięki bezinteresownej pomocy państwa Łakotów. Odznaczenie wręczyła pani Anna Azari – Ambasador Izraela w Polsce.

 

 

28 lutego 2017
Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata

Muzeum Regionalne w Lubaniu

  1. pl