Created with PPC

Copyright 2016 Muzeum Regionalne w Lubaniu

Zapraszamy na wspólne śpiewanie piosenek patriotycznych w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.

 

Stan wojenny w Polsce w latach 1981–1983 – stan nadzwyczajny wprowadzony 13 grudnia 1981 roku na terenie całej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, niezgodnie z Konstytucją PRL. Został zawieszony 31 grudnia 1982 roku, a zniesiono go 22 lipca 1983 roku. W trakcie jego trwania z rąk milicji oraz SB zginęło kilkadziesiąt osób.
Stan wojenny wprowadzono na mocy podjętej niejednogłośnie[a] uchwały Rady Państwa z dnia 12 grudnia 1981 roku, na polecenie Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego – pozakonstytucyjnego tymczasowego organu władzy, faktycznie nadrzędnego wobec konstytucyjnych władz państwowych[5]. Został poparty przez Sejm PRL uchwałą z dnia 25 stycznia 1982 roku.

źródło: Wikipedia

 

02 grudnia 2016
Rocznica wprowadzenia stanu wojennego

Muzeum Regionalne w Lubaniu

  1. pl