Created with PPC

Copyright 2016 Muzeum Regionalne w Lubaniu

13 grudnia o godz. 11:30 główna sala ekspozycyjna Muzeum Regionalnego w Lubaniu rozbrzmiewała patriotycznymi piosenkami Jacka Kaczmarskiego. 86 osób wraz z prowadzącym całe spotkanie Grzegorzem Żakiem śpiewało teksty przepełnione nadzieją, bólem, powiewem rewolucji, złością i mocą wywołującą ciarki na skórze. Ta wyjątkowa godzina była prawdziwą żywą lekcją historii, gdyż w tym przypadku nauczycielem były wspaniałe emocje, a audytorium stanowili wyjątkowi młodzi ludzie.

 

 

15 grudnia 2016
Rocznica Stanu Wojennego w Naszym Muzeum

Muzeum Regionalne w Lubaniu

  1. pl