Created with PPC

Copyright 2016 Muzeum Regionalne w Lubaniu

Program spotkania Klubu Regionalisty przy Muzeum Regionalnym w Lubaniu w dniu 23.02.2017 r.

 

Piotr Dumanowski, Renowacja barokowej ambony z kościoła pw. Narodzenia NMP w Lubaniu-Uniegoszczy - podsumowanie I etapu prac.
Dyskusja
Anna Łagowska, Lubanianie o sobie i swoim mieście.
Dyskusja
Karina Animucka, Wioski tematyczne sposobem na aktywizację społeczną.
Dyskusja

 

20 lutego 2017
Program spotkania Klubu Regionalistyomyślny

Muzeum Regionalne w Lubaniu

  1. pl