Created with PPC

Copyright 2016 Muzeum Regionalne w Lubaniu

10 czerwca 2016 r. w Muzeum Regionalnym odbyła się uroczystość odsłonięcia portretu Eugenii Wielgus, zasłużonej dla miasta Lubania, zorganizowana przez członków stowarzyszenia „Siódme Niebo” i chóru „Echo Bukowiny”.

Podczas spotkania goście wysłuchali życiorysu p. Wielgus, która ponad 70 lat temu przybyła do Lubania jako młoda dziewczyna i z tą miejscowością związała swoje życie. Losy pionierki ziemi lubańskiej przedstawiła p. Bożena Adamczyk – Pogorzelec. Następnie Leszek Wiertel zaprezentował nowy obraz wykonany na cześć p. Eugenii Wielgus. Artysta zapoznał zgromadzonych ze swoją pracą oraz sentencją „Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia”, która widnieje na obrazie. Bohaterka spotkania, wzruszona, serdecznie dziękowała znajomym za piękną formę upamiętnienia jej osoby i docenienie trudu, jaki włożyła w rozwój miasta i lokalnych stowarzyszeń. Na zakończenie wystąpił chór „Echo Bukowiny” pod przewodnictwem p. Jana Guły, który wykonał polski hymn Gaude Mater Polonia oraz pieśni poświęcone Lubaniowi i Bukowinie. Portret Eugenii Wielgus znajduje się w Muzeum Regionalnym, jest częścią wystawy stałej sztuki pogranicza śląsko-górnołużyckiego. 

14 czerwca 2016
Odsłonięcie obrazu w muzeum

Muzeum Regionalne w Lubaniu

  1. pl