Created with PPC

Copyright 2016 Muzeum Regionalne w Lubaniu

20 lutego 2015

Szanowni Państwo! W ostatnim czasie Muzeum poszerzyło swój księgozbiór o kilka interesujących pozycji. Zachęcamy do możliwości skorzystania z książek na miejscu, w siedzibie Muzeum.

 

Architektura:

• Dr. Matthias Donath, Dr. Lars- Anne Dannenberg, „Pałace na polskich Łużycach Górnych”- „Schlösser in der polnischen Oberlausitz”, Wydawnictwo Druckfabrick Dresden GmbH, 2011
Książka opisująca pałace polskich Górnych Łużyc. Bogato ilustrowana, w większości napisana w języku niemieckim.

• Maritta Iseler, „Bauwesen und Architektur der Stadt Görlitz”, Wydawnictwo Via Regia Verlag, 2014
Książka opisująca budownictwo i architekturę miasta Görlitz. W całości napisana w języku niemieckim, oparta na ogromnej liczbie literatury.

• Przemysław Dominas, „Architektura Śląskiej Kolei Górskiej”, Wydawnictwo: Księży Młyn, 2014
Śląska Kolej Górska, wiodąca u podnóża Sudetów, powstała w latach 1863-1867 na szlaku Görlitz/Węgliniec - Jelenia Góra - Wałbrzych. Architektura obiektów stacyjnych i drogowych obiektów inżynieryjnych szlaku stanowi jedno z wybitniejszych dzieł budownictwa kolejowego ówczesnej epoki. Wśród omawianych obiektów znalazły się dworzec w Węglińcu, który uzyskał wystrój na miarę dworców berlińskich, neorenesansowy dworzec w Jeleniej Górze, zbudowany z bloków jasnego piaskowca, a także kamienny neogotycki dworzec w Rybnicy, powstały z myślą o kuracjuszach przybywających do położonego w pobliżu uzdrowiska Cieplice. W książce ukazane zostały także obiekty inżynieryjne linii, przedstawione parametry techniczne mostów, wiaduktów, przepustów i tuneli.

Geologia:

• Robert Girulski, Łukasz Tekiela, Piotr Rachwał, „Kamienie szlachetne i ozdobne bogactwem partnerstwa Izerskiego”, Wydawnictwo BUK, 2014
Książka jest owocem pasji trzech ludzi, odzwierciedla swoją formą zainteresowania autorów. Składa się z trzech części- geologiczno- kolekcjonerskiej, historycznej oraz fotograficznej. Zawiera praktyczne wskazówki dotyczące wypraw terenowych a nawet propozycje konkretnych wycieczek. Bogato ilustrowana, może zachęcić do samodzielnych wypraw po skarby naszego regionu i okolic.

Sztuka:

• Aleš Krejča, „Techniki sztuk graficznych”, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1984
Jest to podręcznik metod warsztatowych i historii grafiki artystycznej zawierające dokładne informacje, praktyczne rady i recepty, które mogą być pomocą dla początkujących artystów. Zawiera zarys dziejów twórczości graficznej z wyróżnionymi sylwetkami najważniejszych artystów.

 

• Barbara Glinkowska, Stefan Krabath, Anna Bober-Tubaj, Agata Bojanowska, Michał Karpiński, Andrzej Olejniczak, Tadeusz Orawiec, Anna Puk, Robert Szwed, „U źródeł Bolesławieckiej ceramiki. Bolesławiec jako jeden z ośrodków garncarstwa środkowoeuropejskiego od XV do XVII w. ”, Wydawnictwo Muzeum ceramiki w Bolesławcu, Schlesisches Museum zu Görlitz, 2012
Publikacja zawiera teksty o charakterze naukowym, przybliżające przebieg badań oraz zawierające analizę odkrytych w ich trakcie przedmiotów ceramicznych, katalog XVII-wiecznej ceramiki bolesławieckiej oraz encyklopedyczny przegląd europejskich ośrodków produkcji ceramicznej.

• Anna Bober-Tubaj, Agata Bojanowska, Barbara Glinkowska, Johanna Kutschera, Tadeusz Orawiec, Anna Puk, Ksenia Stanicka-Brzezicka, „Bolesławiecka ceramika na drodze do nowoczesności. Wybrane aspekty działalności Zawodowej Szkoły Ceramicznej w latach 1897-1945”, Wydawnictwo Muzeum ceramiki w Bolesławcu, Schlesisches Museum zu Görlitz, 2013
Obszerna 350 stronicowa publikacja towarzysząca wystawie w Muzeum prezentuje ponad 1500 eksponatów. Książka w języku polskim i niemieckim. Zawiera ona również teksty poświęcone działalności Szkoły Ceramicznej w Bolesławcu na przestrzeni lat oraz wpływowi tej instytucji na działalność miejscowych zakładów.

• Anna Bober-Tubaj, Libor Dušek, Barbara Glinkowska, Johanna Kutschera, Jiří Louda, Oldřich Palata, Tadeusz Orawiec, „Bolesławiecka ceramika artystyczna w XVIII i XIXw. Wybrane typy dekoracji w zbiorach polskich, czeskich i niemieckich”. Wydawnictwo Muzeum ceramiki w Bolesławcu, Krkonošské muzeum we Vrchlabí, 2014
Książka wydana przez Muzeum ceramiki w Bolesławcu to jeden z największych i najważniejszych projektów poświęconych ceramice w ostatnim czasie, realizowany przez pracowników Muzeum Ceramiki, będący kontynuacją wcześniejszych badań nad miejscową kamionki.

Leksykony:

• „Lexikon der kunst”, Wydawnictwo: Seemann Henschel, 1968
Leksykon sztuki złożony z 5 tomów. Jedna z najlepszych publikacji tego typu.


Inne:

• „Szlachta na Śląsku. Średniowiecze i czasy nowożytne” Wydawnictwo Muzeum Miedzi w Legnicy, 2011
Publikacja dwujęzyczna- polsko-niemiecka przedstawiająca szczególny wkład szlachty w rozwój kultury materialnej i duchowej Śląska od XII do połowy XIII. Pokazane jest życie i panowanie szlachty oraz historia najważniejszych śląskich rodów książęcych i szlacheckich.

• Andrzej Maciaszczyk, Łukasz Orlicki „Tajne zakłady zbrojeniowe III Rzeszy w powiecie lubańskim”, Wydawnictwo Pogranicze, 2014
Ziemia lubańska obfituje w pozostałości związane z historią II wojny światowej. W książce poznamy tajemniczą historię obiektów z Lubania i okolic. Publikacja ukazuje miejsca głównie z perspektywy eksploratora. Zawiera m.in. liczne relacje z bezpośrednich wizyt w podziemnych kompleksach.

 

Nowe pozycje w księgozbiorze Muzeum

Muzeum Regionalne w Lubaniu

  1. pl