Created with PPC

Copyright 2016 Muzeum Regionalne w Lubaniu

14 września otrzymaliśmy w darze litografię Ludwika Danzigera, przedstawiającą lubański rynek a 20 września Muzeum zakupiło kolejną pracę tego artysty. Podobnie jak w poprzednim wypadku jest to sztych z odręczną sygnaturą autora. Grafika została wykonana w 1913 r. w miasteczku Runkel, którego najbardziej charakterystyczną cechą jest potężna średniowieczna twierdza nad rzekę Lahn. To właśnie jej surowość i potęga urzekły lubańskiego artystę. Znane są trzy prace Danzigera z motywem zamku Runkel - 2 litografie oraz obraz olejny. Na każdej z nich Runkel ukazany jest z innej perspektywy. Za każdym razem jednak przemożnie dominuje nad własnym otoczeniem.


W lutym 2016 r. na łamach lokalnego czasopisma miasta Runkel Wilma Rücker opublikowała artykuł na temat grafiki Ludwika Danzigera z ich miejscowym wiodącym motywem, czyli z zamkiem. Autorka wyraźnie podkreśliła artystyczną i praktyczną wartość grafiki dla ich miejscowości. Uwypukliła fakt, że widać na niej budynki, które z rozmaitych powodów zniknęły z podzamcza i zostały zastąpione konstrukcjami niekoniecznie pasującymi do jego wizerunku. Tak więc Danziger daje jej zdaniem możliwość obcowania z minionym krajobrazem. Na koniec dodała, że prace Lubanianina uważane są dzisiaj za cenne i poszukiwane przez kolekcjonerów. Dla nas litografia z zamkiem Runkel to cenny zabytek dokumentujący dorobek lubańskiego malarza i ilustracja z jego artystycznego itinerarium. Natomiast wspomniany artykuł to dowód na to, że twórczość Danzigera fascynuje nie tylko mieszkańców Lubania, ale ma znaczenie także dla osób spoza granic naszego miasta.

27 września 2016
Następny Danziger w lubańskim muzeum

Muzeum Regionalne w Lubaniu

  1. pl