Created with PPC

Copyright 2016 Muzeum Regionalne w Lubaniu

07 kwietnia 2014

W dniu 26 kwietnia o godz. 17:00 w Muzeum Regionalnym w Lubaniu zostanie wygłoszony autorski wykład Grzegorza Jaworskiego poświęcony lubańskim ofiarom zakładzinowym. Prelekcji będzie towarzyszyć  prezentacja unikatowego na skalę Polski zbioru lubańskich późnośredniowiecznych i wczesnonowożytnych naczyń ceramicznych.

Lubańskie ofiary zakładzinowe - wykład Grzegorza Jaworskiego

Muzeum Regionalne w Lubaniu

  1. pl