Created with PPC

Copyright 2016 Muzeum Regionalne w Lubaniu

Ochrona danych osobowych

Obowiązek informacyjny

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. przepisów Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE poniżej przekazujemy informacje spełniając obowiązek informacyjny.

Administratorem Danych Osobowych jest:

Muzeum Regionalne w Lubaniu, Rynek-Ratusz, 59-800 Lubań, reprezentowane przez Dyrektora Muzeum Regionalnego w Lubaniu

Celem zbierania danych osobowych jest:

  • realizacja obowiązków lub uprawnień Muzeum wynikających z przepisów prawa,

  • jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą;

  • jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego;

  • jest to niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

W przypadku realizacji zadań ustawowych obowiązek podania danych osobowych wynika z określonych przepisów prawa, w pozostałych przypadkach ma charakter dobrowolny.

Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie i w granicach przepisów prawa.

Każdy ma prawo dostępu do swoich danych, prawa ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzanych danych osobowych zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca zamówień publicznych

PDF

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Twój e-mail
Treść wiadomości
wyślij
wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Kontakt                                               Dni i godziny otwarcia

Muzeum Regionalne w Lubaniu (Rynek-Ratusz) jest czynne dla zwiedzających od wtorku do soboty od 10:00 do 16:00. W okresie wakacyjnym w każdą niedzielę czynna jest tylko Wieża Bracka, od godz. 10:00 do godz. 16:00.

 

W poniedziałki i w niedzielę Muzeum jest nieczynne.

Bilety wstępu:

- normalny: 6,00 zł,

- grupowy: 3,00 zł/osoba,

- rodzinny: 10,00 zł (max. 6 osób),

- ulgowy: 4,00 zł.

We wtorek wstęp do Muzeum jest bezpłatny.


Muzeum Regionalne w Lubaniu (Wieża Bracka – Dział Mineralogii) 

jest czynne dla zwiedzających od wtorku do soboty od 10:00 do 16:00.

 

W poniedziałki i w niedzielę Wieża Bracka – Dział Mineralogii jest nieczynny.

Bilety wstępu:

- normalny: 8,00 zł,

- grupowy: 4,00 zł/osoba,

- rodzinny: 14,00 zł (max. 6 osób),

- ulgowy: 6,00 zł.

We wtorek wstęp do Wieża Bracka – Dział Mineralogii jest bezpłatny.


Bilety wstępu są sprzedawane do 30 minut przed zamknięciem Muzeum.

Zapłata za bilety jest przyjmowana bezpośrednio w walucie polskiej.

Na życzenie Dyrektor Muzeum może ustalić inne niż w regulaminie godziny otwarcia dla zwiedzających.

 

 

Uwaga! Informacja dla grup!
 

Grupy zorganizowane zwiedzają Muzeum po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i ilości osób zwiedzających (osobiście, telefonicznie lub przez internet). Maksymalna ilość osób zwiedzających w grupie to 25 osób. Zorganizowane grupy złożone z osób, które nie ukończyły 18 roku życia, powinny znajdować się pod opieką nie mniej niż 1 dorosłego opiekuna na każde 10 osób. Opiekunowie osób niepełnoletnich ponoszą odpowiedzialność za zachowanie podopiecznych oraz szkody będące wynikiem celowych uszkodzeń lub zniszczeń eksponatów, urządzeń lub innych elementów znajdujących się w obiekcie.

 

 

Muzeum Regionalne w Lubaniu

59-800 Lubań, Rynek-Ratusz

e-mail: muzeum@muzeum-luban.pl
tel., fax 75 722 32 13

Muzeum Regionalne w Lubaniu

  1. pl

PDF

Godziny otwarcia

mp3

Kontakt mp3

RODO mp3