Created with PPC

Copyright 2016 Muzeum Regionalne w Lubaniu

Pogranicze Dolnego Śląska i Górnych Łużyc to wyjątkowe miejsce z ogromnym i wykorzystanym tylko w niewielkim stopniu potencjałem. Jednakże o tym, czy owe atuty naszej małej ojczyzny będą przekuwane na sukcesy, zależy tylko od nas. Na szczęście mieszkamy w miejscu, gdzie nie brakuje osób zafascynowanych regionem i pracujących na rzecz jego rozwoju. Niestety osoby te, poza nielicznymi wyjątkami, rzadko mają możliwość dzielenia się z szerszym gronem odbiorców swoją wiedzą i pomysłami oraz uczestniczenia w merytorycznych dyskusjach nad nurtującymi ich problemami, a przecież w grupie siła. Muzeum Regionalne w Lubaniu dostrzegając tę potrzebę postanowiło powołać otwarty, niezinstytucjonalizowany Klub Regionalisty dla każdego zainteresowanego lokalną kulturą, historią, przyrodą, turystyką, rekreacją i marketingiem terytorialnym. Uczestnictwo w spotkaniach klubu nie będzie łączyć się z żadnymi obowiązkami i nie będzie miało charakteru formalnego. Chodzi tylko o merytoryczną rozmowę i budowanie pozytywnych relacji pomiędzy regionalistami. Poniżej prezentujemy regulamin spotkań Klubu Regionalisty. Pierwsze z nich odbędzie się już 19 stycznia 2017 r. o godz. 18:00 w Muzeum Regionalnym w Lubaniu. Gorąco zapraszamy.

 

 

 

Klub Regionalisty  przy Muzeum Regionalnym w Lubaniu

 

 

Regulamin

 

1. Organizatorem Klubu Regionalisty jest Muzeum Regionalne w Lubaniu.

2. Klub Regionalisty nie posiada żadnej formalnej struktury organizacyjnej.

3. W spotkaniach Klubu Regionalisty może uczestniczyć każda osoba zainteresowana

problematyką szeroko rozumianej kultury, turystyki i rekreacji.

4. Uczestnictwo w spotkaniach Klubu Regionalisty nie wiąże się z żadnymi innymi obowiązkami oprócz zachowania wysokiej kultury podczas klubowych spotkań.

4. Klub Regionalisty spotyka się raz w miesiącu o godz. 18:00 (oprócz lipca i sierpnia) w głównej sali ekspozycyjnej Muzeum Regionalnego w Lubaniu. Dzień spotkania podawany jest z miesięcznym wyprzedzeniem na stronach internetowych: muzeumluban.pl, facebook Muzeum Regionalnego w Lubaniu, luban.pl.

5. Klub skupia regionalistów z powiatu lubańskiego, lwóweckiego i zgorzeleckiego.

6. Na spotkaniach Klubu poruszane są problemy związane z kulturą, turystyką i rekreacją.

7. Na spotkaniach Klubu nie porusza się tematów związanych z polityką.

8. Obsługę i moderację spotkań zapewnia Muzeum Regionalne w Lubaniu.

9. Spotkania Klubu Regionalisty posiadają określony porządek obrad:

a) 18:00 – przywitanie gości przez przedstawiciela Muzeum Regionalnego w Lubaniu oraz zapoznanie ich z programem spotkania,

b) 18:05 – 19:30 – prezentacja referatów,

c) 19:30 – 20:30 – dyskusja.

10. Referat może wygłosić każdy uczestnik spotkań Klubu Regionalisty, przy czym:

- temat referatu może być zgłoszony Muzeum Regionalnemu w Lubaniu najpóźniej na 7 dni przed spotkaniem Klubu Regionalisty,

- referat nie może dotyczyć spraw politycznych,

- referat nie może trwać dłużej niż 30 min,

- lista referatów publikowana jest na: muzeumluban.pl, facebook-u Muzeum Regionalnego w Lubaniu, luban.pl, najpóźniej na 5 dni przed spotkaniem Klubu Regionalisty.

Klub Regionalisty

Muzeum Regionalne w Lubaniu

  1. pl