Created with PPC

Copyright 2016 Muzeum Regionalne w Lubaniu

18 marca 2016

16 marca 2016 r. w Muzeum Regionalnym odbyła się uroczystość zorganizowana przez lubańskie „Siódme Niebo”.

Członkowie stowarzyszenia oraz ich goście spotkali się, aby upamiętnić ludzi, którzy po zakończeniu II wojny światowej przybyli do Lubania i tutaj kontynuowali swoją działalność artystyczną. Pani Bożena Adamczyk-Pogorzelec wygłosiła prelekcję na temat teatru „Siódme Niebo”, który funkcjonował w mieście od 1946 r., przedstawiła również życiorysy wybitnych aktorów i tancerzy biorących udział w spektaklach wystawianych w kamienicy numer 13. Część spotkania poświęcono znanemu fotografowi - Witoldowi Dederko, który mieszkał w Lubaniu w latach powojennych. Goście obejrzeli kolekcję zdjęć jego autorstwa wykonanych w technice gumy, wysłuchali także wybranych wierszy z tomu „Grunwald nowy”. Podczas spotkania kilkakrotnie występował chór „Echo Bukowiny” pod przewodnictwem p. Jana Guły.

 

Jubileusz „Siódmego Nieba”

Muzeum Regionalne w Lubaniu

  1. pl