ZAPOWIEDZI

Muzeum Regionalne w Lubaniu

  1. pl

 

25 października 2018
Z obiektywnych i niezależnych od nas względów wystawa poświęcona zamkom przebudowanym przez B. Ebhardta będzie czynna tylko do dnia 25 października. Za zmianę terminu przepraszamy.
03 października 2018
Informujemy, że zwiedzanie muzeum w Ratuszu w dniu 4 października nie będzie możliwe z powodu realizacji warsztatów geologicznych. Natomiast zwiedzanie Wieży Brackiej będzie możliwe na normalnych zasadach.
20 sierpnia 2018
  GECON - Geologiczna przygraniczna sieć kooperacji NR PROJEKTU: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001087 Głównym celem projektu jest nawiązanie i rozwój transgranicznej sieci współpracy instytucji zajmujących się badaniem, ochroną i prezentacją bogactwa geologicznego na pograniczu

Created with PPC

Copyright 2016 Muzeum Regionalne w Lubaniu