18 maja 2018
Informujemy, że w sobotę 18-tego maja muzeum (Ratusz i Wieża Bracka) będzie czynne od godziny 18:00
24 kwietnia 2018
  Informujemy, że od maja 2018 r. Muzeum Regionalne w Lubaniu (Rynek-Ratusz) będzie czynne dla zwiedzających przez cały rok od wtorku do soboty od 10:00 do 16:00. Dniem wolnym od opłat za wstęp będzie wtorek. Bilety wstępu: Dorośli: 3,00 zł Dzieci i młodzież: 2,00 zł Grupowy: 1,00 zł/osoba (po  wcześniejszym ustaleniu) Rodzinny: 8,00 zł/max. 6 osób   Grupy zorganizowane zwiedzają Muzeum po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i ilości osób zwiedzających (osobiście, telefonicznie lub przez internet). Maksymalna ilość osób zwiedzających w grupie to 25 osób. Zorganizowane grupy złożone z osób, które nie ukończyły 18 roku życia, powinny znajdować się pod opieką nie mniej niż 1 dorosłego opiekuna na każde 10 osób. Opiekunowie osób niepełnoletnich ponoszą odpowiedzialność za zachowanie podopiecznych oraz szkody będące wynikiem celowych uszkodzeń lub zniszczeń eksponatów, urządzeń lub innych elementów znajdujących się w obiekcie.   Bilety wstępu są sprzedawane do 30 minut przed zamknięciem Muzeum. Zapłata za bilety przyjmowana jest bezpośrednio w walucie polskiej.   Na życzenie Dyrektor może ustalić inne niż w regulaminie godziny otwarcia Muzeum dla zwiedzających.   Wejście do Muzeum znajduje się od strony fontanny. W celu zwiedzania prosimy dzwonić domofonem (przy wejściu z prawej strony).
24 kwietnia 2018
Lubań to miasto z trudną przeszłością, naznaczoną przez wojny, pożary i epidemie. Ślady katastrof często są widoczne „na pierwszy rzut oka”, niekiedy ujawniają się one dopiero podczas prac ziemnych. Spoglądając na profil wykopu można dostrzec jak mocno wydarzenia te wpływały na rozwój miasta, często jednak najciekawszych informacji dostarcza eksploracja studni, najlepiej zasypanej tuż po jakimś nieszczęściu, kiedy to wrzucano do niej przedmioty tracące na wartości. Dzisiaj te niepotrzebne rzeczy stanowią cenne zabytki. Lubań na skutek bitwy w 1945 r. utracił większość zgromadzonych w jego granicach ruchomych eksponatów, a zabudowa architektoniczna miasta znacząco ucierpiała. Muzealnikom czasem trudno jest opowiadać o historii Lubania, gdyż próba zilustrowania jakiegoś wydarzenia odpowiednim przedmiotem natrafia na przeszkodę nie do pokonania – czyli na brak zabytku adekwatnego do ważnego wydarzenia. Dlatego Muzeum Regionalne w Lubaniu każdy nadzór archeologiczny nad pracami ziemnymi traktuje jako szansę na wzbogacenie miejskiej kolekcji.   W ramach zleconego nadzoru przy budowie parkingu przy ul. Piramowicza, przeprowadzono badania archeologiczne studni czerpalnej, zlokalizowanej na zapleczu nieistniejącego budynku hali sportowej gimnazjum lubańskiego. Studnia ta znana była ze źródeł ikonograficznych tego obszaru. Już na wstępnym etapie zlokalizowano ją w terenie, oczyszczono ze współczesnych nawarstwień przypowierzchniowych i przygotowano do eksploracji. Ceglana konstrukcja, niewielkie rozmiary a także negatyw wkopu pod studnię, przecinający nawarstwienia XVII-XVIII w., pozwoliły wysunąć hipotezę, iż obiekt powstał co najwyżej w XIX w., co potwierdzono w dalszym etapie badań. Zasypisko w górnej części stanowiły warstwy gruzu ceglanego, zmieszanego z ziemią i drobnymi śmieciami XX-wiecznymi. Na głębokości  nieco ponad 1 m stwierdzono zaleganie potężnego, piaskowcowego detalu architektonicznego, wypełniającego prawie całą przestrzeń wnętrza cembrowiny,  jak się okazało – elementu ze ściany   szczytowej zniszczonej hali sportowej. Zdeponowanie tego elementu wyraźnie oddzielało górną od dolnej części zasypiska, wymagało też znacznego nakładu sił ludzkich. Poniżej detalu, na głębokości 2-2,2 m stwierdzono zaleganie zasypiska gruzowego, niemniej już w jego stropie dały się zauważyć wystające fragmenty

Lubańska Noc Muzeów 2018

 

 

Created with PPC

Copyright 2016 Muzeum Regionalne w Lubaniu

Muzeum Regionalne w Lubaniu

  1. pl