17 lipca 2018
Informujemy, że z przyczyn technicznych (demontaż wystaw Sudeckiego Festiwalu Minerałów i odbudowa wcześniejszej ekspozycji) Muzeum Regionalne w Lubaniu (Ratusz) będzie nieczynne od 17.07 do 03.08.2018 r. Zasady zwiedzanie Wieży Brackiej i wystawy Minerały Zachodnich Sudetów nie ulegają w tym czasie zmianie. Za utrudnienia przepraszamy.
10 lipca 2018
REGULAMIN imprezy o charakterze przemarszu i nazwie: „Waloński Orszak” w dniu 13 lipca 2018 r.   1. Organizatorem „Walońskiego Orszaku” jest Muzeum Regionalne w Lubaniu reprezentowane przez dyrektora Łukasza Tekielę, dalej zwanego „organizatorem”. 2. Impreza ma charakter otwarty, a wstęp na nią jest wolny. 3. Osoby małoletnie uczestniczą w imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę. 4. Na imprezę nie mają wstępu osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. 5. Uczestnicy imprezy oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie imprezy obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu oraz stosować się do zaleceń służb porządkowych, mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku. 6. Za teren imprezy uznawany jest park przy ul. Brackiej oraz ul. Dąbrowskiego, od jej skrzyżowania z ul. Lwówecką do jej skrzyżowania z ul. Parkową. 7. Zbiórka uczestników odbędzie się o godzinie 19:15 w parku przy ul. Brackiej. 8. W przemarszu może uczestniczyć każda zainteresowana osoba. 9. Każdy uczestnik przemarszu ma obowiązek przestrzegania przepisów ruchu drogowego. 10. Każdy uczestnik przemarszu ma obowiązek stosować się do wszystkich poleceń wydawanych przez osoby odpowiedzialne za porządek z ramienia organizatora oraz Policję i Straż Miejską. 11. W trakcie przemarszu jego uczestnicy korzystają z całej szerokości pasa jezdni. 12. Kolumnę przemarszu prowadzi radiowóz policji, którego nie wolno wyprzedzać. 13. Kolumnę parady zamyka pojazd uprzywilejowany straży miejskiej. 14. Organizator ma prawo zabronić uczestniczenia w paradzie każdemu, kogo zachowanie mogłoby wpłynąć na bezpieczeństwo uczestników i widzów. 15. Uczestnicy przemarszu będą poinformowaniu o bezwzględnym podporządkowaniu się decyzjom Organizatorów i służb porządkowych oraz znakom i sygnałom na drodze, przed jego rozpoczęciem w parku pod Wieżą Bracką. 16. Wszelkie występki uczestników przemarszu i nie stosowanie się do Regulaminu spowodują wykluczenie z imprezy. 17. Za zachowanie uczestników na i poza terenem przemarszu
25 czerwca 2018
Informujemy, że z powodu przygotowań do Sudeckiego Festiwalu Minerałów Muzeum Regionalne w Lubaniu (Rynek-Ratusz) będzie nieczynne dla zwiedzających od 25 czerwca do 11 lipca 2018 r. Ponowne otwarcie nastąpi 12 lipca 2018 r. (czwartek). W tym czasie zapraszamy do zwiedzania Wieży Brackiej oraz wystawy "Minerały Zachodnich Sudetów", które będą udostępniane bez zmian, od wtorku do soboty od 10:00 do 16:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Sudecki Festiwal Minerałów za nami

 

 

Muzeum Regionalne w Lubaniu

  1. pl

 

Created with PPC

Copyright 2016 Muzeum Regionalne w Lubaniu