Created with PPC

Copyright 2016 Muzeum Regionalne w Lubaniu

11 listopada 2013

Konferencja historyczna 15.11.2013 r. godz. 17:00
“Kościół Krzyża Chrystusowego w Lubaniu - utracony symbol zapomnianej historii”

 

17:00 - otwarcie obrad:
dr Łukasz Tekiela, ks. dr Cezary Królewicz - powitanie gości i przedstawienie założeń projektu pt. ,,Monografia Kościoła Krzyża Chrystusowego w Lubaniu”. Krótka konferencja prasowa poświęcona zakończeniu I etapu prac remontowych kościoła Marii Panny w Lubaniu.

Referaty:

17:15 - dr Łukasz Tekiela (Muzeum Regionalne w Lubaniu)
,,Wśród wojennych trosk na krzyżu cierpienia, niczym Benoni, został poczęty i zrodzony” -
z dziejów budowy kościoła Krzyża Chrystusowego w Lubaniu

18:00 - ks. dr Cezary Królewicz (Parafia Ewangelicko-Augsburska w Lubaniu)
Księża pastorzy kościoła Krzyża Chrystusowego w Lubaniu 18:45 - przerwa

19:10 - mgr Andrzej Wilk (Biuro usług konserwatorskich i dokumentacji zabytków we Wrocławiu)
Jerzy Gürtel - obrońca kościoła p.w. Krzyża Świętego w Lubaniu.

20:00 - mgr Barbara Grzybek (Archiwum Państwowe we Wrocławiu)
Sprawa rozbiórki zabytkowego kościoła w Lubaniu 1956-57 w świetle dokumentów archiwalnych.

20:45 - zakończenie konferencji, dyskusja i poczęstunek

“Kościół Krzyża Chrystusowego w Lubaniu

Muzeum Regionalne w Lubaniu

  1. pl