Created with PPC

Copyright 2016 Muzeum Regionalne w Lubaniu

13 czerwca 2014

Program Konferencji:


16:00 - Otwarcie wystawy plenerowej na lubańskim rynku na temat Górnych Łużyc w epoce jagiellońskiej

 

16:30 – Oficjalne otwarcie Dni Lubania

 

16:35 – Rozpoczęcie minikonferencji historycznej poświęconej dziejom Lubania i Górnych Łużyc w epoce jagiellońskiej.

 

16:40 – Pierwszy referat - Dr Robert Heś: Jagiellońscy władcy Czech wobec łużyckiego Związku Sześciu Miast (1490-1526)

 

17:40 – Przerwa na poczęstunek

 

18:00 – Drugi referat - Dr Milan Svoboda: Jagellonci na českém trůnu (1471-1526) v české historiografii z let 1990-2014 / Jagiellonowie na tronie czeskim (1471-1526) w świetle czeskiej historiografii z lat 1990-2014

 

19:00 – Zakończenie minikonferencji

 

Oba wykłady będą tłumaczone konsekutywnie na język czeski i polski.

“Górne Łużyce w czasach Jagiellonów”

Muzeum Regionalne w Lubaniu

  1. pl